Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi

ULUSLARARASI

 

İsveç Enstitüsü Bursu ve Yüksek Lisans Programı

İsveç-Türkiye Burs Programı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakın bağları güçlendirmek ve demokrasinin güçlenmesine ve insan haklarına daha fazla saygı duyulmasına katkıda bulunmak için ileri seviye çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Burslar, İsveç’teki tam zamanlı yüksek lisans eğitimine yönelik olup hem yaşam masraflarını hem de öğrenim ücretlerini kapsamaktadır.

https://si.se/en/apply/scholarships/swedish-institute-scholarships-for-the-western-balkans-and-turkey/

 

Chevening Burs Programı

Birleşik Krallık'taki tüm üniversitelerin uygun yüksek lisans alanlarına yönelik olarak tam burs sunan program, aynı zamanda bursiyerlere geniş bir yelpazede seçkin akademik, profesyonel ve kültürel deneyimler sunmaktadır.

https://www.chevening.org/fellowships/

 

Fulbright Burs Programı

Fulbright Programı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler arasında kültürler arası ilişkileri, kültürel diplomasiyi ve kültürler arası yetkinlikleri bilgi ve beceri alışverişi yoluyla geliştirmeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Değişim Programlarından biridir.

https://fulbright.org.tr/turk-vatandaslarina-verilen-burslar

 

Jean Monnet Burs Programı

1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin en köklü ve saygın projelerinden biri olarak yürütülmektedir. Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır.

https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/

 

British Council Bursu

GREAT Burs Programı, Birleşik Krallık Hükümeti’nin GREAT Britain, British Council’ın ise Study UK kampanyaları ile ortak finansman sağladıkları bir projedir. Programda, Birleşik Krallık’taki 36 üniversitede çeşitli alanlarda, toplam 82 yüksek lisans bursu sunuluyor. Bursların her biri en az 10.000 sterlin değerindedir ve bir senelik yüksek lisans (taught) programının öğrenim ücretini kısmı olarak karşılamaktadır.

https://study-uk.britishcouncil.org/tr/scholarships/great-scholarships-2020

 

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (IF)

Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında doktora derecesini almış ya da en az dört yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların, hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere dünyanın herhangi bir ülkesine gidişine ya da herhangi bir ülkeden Türkiye’ye gelişine imkân tanıyan burs programıdır. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en

 

EMBO Araştırma Bursları

Türkiye’nin de üyesi olduğu, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation – EMBO), moleküler biyoloji temelli yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren bilim insanlarına yönelik olarak ÜyeAsosiye ve İşbirlikçi ülke araştırmacılarının dolaşımına izin veren, kısa ve uzun dönem burs programlarıdır.

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships.html