Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi

TÜBİTAK DOKTORA BURS PROGRAMLARI


2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi

 

2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine ve lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapan başarılı öğrencilerin sosyal ve beşeri bilimler alanında bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapmalarını teşvik etmek yoluyla nitelikli kişilerin sosyal ve beşeri bilimler alanına geçiş yapmalarına katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi

 

2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek öncelikli alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi


2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

Programın amacı, Türkiye’de lisans sonrası bütünleşik doktora veya tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi yapan başarılı öğrencileri destekleyerek ülkemiz önceliklerine ve ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2211-yurt-ici-lisansustu-burs-programi

 

2213 - A Yurt Dışı Doktora Burs Programı

Programın amacı; üniversite mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla yurt dışında lisansüstü eğitim almalarına destek sağlamaktır. Program kapsamında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurt dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs verilir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2213-a-yurt-disi-doktora-burs-programi

 

2213 - B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı

Program kapsamında, Türkiye’de bir doktora veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/çalışmaları için destek sağlanmaktadır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2213-b-yurt-disi-musterek-doktora-burs-programi

 

2244 - Sanayi Doktora Programı

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi

 

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

Program kapsamında, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi kabul edilmiş, T.C. vatandaşı doktora öğrencileri ile Tıbbi Bilimlerde uzmanlık öğrencilerine, tezleriyle ilgili araştırma ihtiyaçlarını yurt dışında bir araştırma ortamında çözmelerini sağlamak için destek verilmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/arastirma-burs-programlari/icerik-2214-a-yurt-disi-doktora-sirasi-arastirma-burs-programi